hoangvuanh7693

Xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xu hướng tăng rất rõ, anh em canh buy tại 2 vùng giá như trong hình nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.