SonPriceAction

CADJPY chờ tính hiệu long

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đã về đến vùng fibo 50% của đợt sóng tăng mạnh tuần trước, Plan tuần này là canh long tại mức giá như trên chart khi có các tín hiệu đẹp