MyFriendFun

CADJPY tiếp tục bán xuống mạnh

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY tiếp tục bán xuống mạnh
nên chú ý tất cả các cặp xxx/jpy để bán theo. hãy chọn những cặp đẹp nhất đến bán nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.