haivinhbuh

CADJPY giảm nhẹ điều chỉnh

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đang chạm kháng cự và đang trở nên yếu dần, khung 4h cho thấy sự phân kỳ rõ rệt.
Các bạn có thể short nhẹ 1 ít và TP gần ngưỡng hỗ trợ dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.