anhnd1

CADJPY - Bán theo H4

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Bán xuống theo H4
TP: 82.525
SL: 84.057
Giao dịch đang hoạt động: Rời SL về entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Kèo TP rất ngọt sau cú rally của JPY