Cowboyyy

Chiến lược Tuần 2 tháng 12 - BUY CADJPY

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Đầu tuần chúc mọi người có 1 tuần làm việc hiệu quả.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Bình luận: Nỗi đau này bao giờ nguôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.