Cowboyyy

Chiến lược Tuần 2 tháng 12 - BUY CADJPY

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Đầu tuần chúc mọi người có 1 tuần làm việc hiệu quả.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Bình luận: Nỗi đau này bao giờ nguôi