Nguyen_Huy_Thanh

Phân tích xu hướng cặp CadJPY

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
18 lượt xem
0
Phân tích xu hướng cặp CADJPY trong trung hạn.