Trading_hub_vn

CAD/JPY - Xu hướng điều chỉnh giảm theo tuần Weekly

Giá xuống
SAXO:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
1. Trên khung MN , dễ dàng nhận ra giá phản ứng với kháng cự (trenline giảm) và có sự giảm giá những tuần qua khi không vượt qua được mức kháng cự mạnh.

2. Trên khung W, giá đang ở mức thấp hơn mức trung bình 20 tuần (SMA20) và chịu áp lực giảm đè nặng bởi kháng cự động là dải trung bình này.
Trader có thể cân nhắc các vị thế short ngắn hạn theo tuần hay daily theo mức kháng cự này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.