SecretRR

CADJPY - buy sóng hồi - sell sóng chính

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY:
- Chúng ta thấy con Sóng chính hiện tại là DOWTREND khi phá vỡ BOS ( đáy thấp dần)
- Nhưng con sóng nhỏ , chúng ta chờ đợi mBos => để Buy theo sóng hồi
=> Khi lên POI Sell -> sẽ chờ đợi Confirmation Entry ở LTF