OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá chạm vùng quan trọng khung lớn, khung nhỏ tạo cấu trúc giảm, đang hồi về vùng chưa seller. Goodluck.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.