OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
sell 83.648
sl: 84.160
tp: 81.759
Đóng lệnh: đạt mục tiêu