Sinvestvn

Phân tích CADJPY.

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY phản ứng tại kháng cự của đỉnh bên trái và kênh giá tăng.
Khả năng cao CADJPY sẽ giảm về vùng 81.60.