Sinvestvn

Phân tích CADJPY.

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY phản ứng tại kháng cự của đỉnh bên trái và kênh giá tăng.
Khả năng cao CADJPY sẽ giảm về vùng 81.60.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.