anhnd1

CADJPY - H4 - Buy

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
D1: xu hướng tăng
H4: Giá đã break kênh giảm và đóng nến ở ngoài biên của Keltner Bands. RSI break kênh giảm
H1: Giá đang pull back => Chờ tín hiệu mua
Kỳ vọng giá tăng về đỉnh D1
TP: 89.201
SL: 85.609
R/R = 1/2.5
Bình luận: Kèo mua CAD chạm Stoploss khá đáng tiếc
Đóng lệnh: dừng lỗ

Bình luận