anhnd1

CADJPY - H4 - Buy

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
D1: xu hướng tăng
H4: Giá đã break kênh giảm và đóng nến ở ngoài biên của Keltner Bands. RSI break kênh giảm
H1: Giá đang pull back => Chờ tín hiệu mua
Kỳ vọng giá tăng về đỉnh D1
TP: 89.201
SL: 85.609
R/R = 1/2.5
Bình luận: Kèo mua CAD chạm Stoploss khá đáng tiếc
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.