Samurai_FX_VN

Canh Bán CADJPY

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Hiện tại giá đang đi từ sóng 2 về sóng 3 trong con sóng lớn hơn là từ b-->c.
chỉ tập chung canh bán.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.