URIFX

@CADSGD #AB=CD => Mua vào sóng C hoặc sóng 3

Giá lên
OANDA:CADSGD   CAD/SGD
========= Kế hoạch ========
Strategy: Buy Sideway
tw = Wave 3/C
sl = 1.0213
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.