BINANCE:CAKEUSD   CAKE / US Dollar (calculated by TradingView)
Buy CAKEUSD
SL: 14.8
TP: 100%
Đăng ký miễn phí tại: https://bit.ly/3mqbvAO