nguyenminhtrieu245

Cake với góc nhìn cá nhân - Hold dài hạn !

BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
PancakeSwap là một nhà tạo lập thị trường tự động ( AMM ) - một ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) cho phép người dùng trao đổi mã thông báo, cung cấp tính thanh khoản thông qua việc canh tác và đổi lại thu phí.

Ai sử dụng PancakeSwap thì sẽ biết giá trị tăng trưởng tiềm năng trong tương lai .

Phân tích vui - miễn trừ trách nhiệm !

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.