DUCRYO

Idea Caterpillar

NYSE:CAT   Caterpillar, Inc
20 lượt xem
0
Ý tưởng giao dịch cho mã cổ phiếu Cat, đang trong giai đoạn tích lũy, xu hướng có thể lên những mốc theo FIbo. Đây là phân tích cá nhân, cảnh báo rủi ro , miễn trừ trách nhiệm

Bình luận