thang1

cdt/btc

BINANCE:CDTBTC   None
phân kỳ dương 4h. có cụm nến đảo chiều.
khung 1d vẫn đang nằm trên đường trung bình
tổng vốn hóa rất bé - dễ bơm . chỉ 5 triệu đô
dev vẫn đang hoạt động bình thường
tháng 6 có tin
volume tăng từ 17- 54 -61
biên độ giao động giá ngày hôm kia là 98-104 . hôm nay 103-106
vâng . anh này mà đc bơm thì nhịp đầu 10-15% nhưng kỳ vọng x3
đã tưng ăn 40% con này 1 lần nên hi vọng nó lại phù hộ ^^
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.