JackyN9u63n

CELO: cú rơi mạnh mà mình dự báo đã xảy ra

Đào tạo
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
197 lượt xem
1
Mấy hôm trước mình đã dự báo về cú rơi mạnh ở đồng Celo sẽ xảy ra, dòng tiền đang có sự luân chuyển lớn nên sẽ tạo ra nhiều cơ hội sắp tới.

Ý tưởng liên quan