UnknownUnicorn28720704

CELO: cú rơi mạnh mà mình dự báo đã xảy ra

Đào tạo
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Mấy hôm trước mình đã dự báo về cú rơi mạnh ở đồng Celo sẽ xảy ra, dòng tiền đang có sự luân chuyển lớn nên sẽ tạo ra nhiều cơ hội sắp tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.