UnknownUnicorn28720704

CELOUSDT: SỰ KIỆN SẮP TỚI

Giá xuống
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Dòng vốn trong Celo đang có biến động muốn thoái ra, điều này trong tương lai ngắn hạn sẽ khiến cho giá giảm thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.