UnknownUnicorn28720704

CELO sắp giảm mạnh

Giá xuống
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Đồng này đã vượt quá nền tảng rót vốn, sắp giảm mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.