BlockInfo

Celo/usdt

Giá lên
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Celo là một nền tảng mở hỗ trợ nhiều loại ứng dụng phân tán, phát triển hợp đồng thông minh cũng như thanh toán bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail và số điện thoại làm public key.
Celo đang là hệ sinh thái mới nổi. Có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong mùa Altcoin cuối năm nay.
Celo hiện tại khung W đang có ngưỡng hỗ trợ khá tốt tại vùng fibo 0.5.
Ở khung ngắn hạn hơn thì Celo đang tích lụy và đảo chiều tại vùng giá hiện tại.
Kì vọng lợi nhuận trung hạn cho Celo trong sóng này là vùng 11-15$.
Tham khảo chart và cùng bình luận nhé.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.