tusachnoicuocsong

CELO hệ sinh thái tiềm năng, món quà ăn tết

BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Hệ sinh thái còn rất mới giá đã bị fomo quá mức
Giá sẽ bị điều chỉnh và đi ngang chờ các dự án trong hệ sinh thái phát triển thêm
TH1: giá sẽ test và đi ngang giá 5 - 5.5$ 1 thời gian đợi tầm 2 tháng sẽ bùng nổ lớn cùng các dự án mới
TH2: giá sẽ bị đẩy về vùng 3.8 -4.2$ rồi hồi dần lên 5-6$ rồi cũng sẽ bung nổ ở tháng 12

Dù giá có xuống hay đi ngang thì tháng 12 cũng sẽ bùng nổ đỉnh mới do hệ sinh thái đủ thời gian để các dự án trong hệ phát triển

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.