BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Không biết nên ghi cái gì ở đây nữa nhưng e nghĩ celo sẽ pump sớm thoi ;v

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.