BlockInfo

Celo/usdt

Giá lên
BINANCE:CELOUSDT   CELO / TetherUS
Celo là một hệ sinh thái mới cũng rất đáng để đầu tư.
Mấy ngày liên tiếp chứng kiến một lượng volum tương đối khủng được giao dịch với đồng coin này.
Celo hiện tại đã phá down và tiếp diễn xu thế tăng tiếp diễn. Nếu vượt được cản tại vùng 7.7. Celo sẽ nhanh chóng bức phá lên vùng 10$.
Tham khảo.
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.