GameonVentures

CHAT - Nốt trầm bổng trong bản tình ca

Giá lên
BINANCE:CHATBTC   None
Đáy thứ hai đang hình thành với Chat khu vực 637 - 650 sts , sóng D cuối này sẽ tạo điểm nhấn cho bản tình ca của CHAT
Sau sóng truy hồi vùng 1000 sts này, khả năng CHAT sẽ lại tạo đáy thứ 3 ở khu vực dưới 6xx nữa, hình thành mô hình 3 đáy giảm dần

EP thứ 1: Dưới 630
EP thứ 2 khuyến nghị: 589
TP thứ nhất: 1000
TP thứ hai: 1350

Cũng đừng quên SL nếu bạn là một trader cẩn trọng

Chúc bạn thành công!
Đừng quên like và share nếu bạn thích nhé