TranHoaiNam2111

Mua CHESSBUSD (Binance) Ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:CHESSBUSD   CHESS / Binance USD
Mua CHESSBUSD: Ngắn hạn
Entry: 0.36
SL: 0.30 (16.6%)
TP 1: 0.56 (55.5%)
TP 2: 0.70 (94.4%)
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.