FX_IDC:CHFCAD   SWISS FRANC / CANADIAN DOLLAR
- xu hướng trước đó giảm đã chuyển sang đi ngang
- giá bứt phá giảm qua khỏi vùng tắc ngẽn
- nếu giá quay đầu với nến tăng thân dài đóng cửa trên vùng cản thì có thể vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.