Pinv-Trader

CHFGBP tiếp tục tăng

Giá lên
FX_IDC:CHFGBP   SWISS FRANC / BRITISH POUND
đã xuất hiện một hô hình phá vỡ giả cho tín hiệu mua vào đẹp

Bình luận