MyFriendFun

CHFJPY Canh bán xuống siêu lợi nhuận

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY Canh bán xuống full magin siêu lợi nhuận.
hãy chờ đợi phá vỡ đáy gần nhất trên h1 hồi lại để bán xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.