vinhnguyen259

nhật kí giao dịch số 3 ( chờ )

Giá xuống
vinhnguyen259 Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
chờ test như trong hình.
Bình luận: chưa lên trend đã rớt, hy vọng là cú pb phức tạp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.