tranhoang2th

CHFJPY sell giá hiện tại

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
D hiện tại xu hướng ngắn là giảm
H1 vừa mới phá mô hình giá, sell giá hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.