dinhchien

CHFJPY - giảm sau khi về vùng giá Tuần

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
qui tắc sóng h1 bị phá vỡ xác định đảo chiều tại fibonacci extension 120%
2 mục tiêu xác định bằng elliot rule

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.