dinhchien

CHFJPY - Day trade by Keltner Channel 12/8/2020

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Rủi ro tối đa: 2%.
Hoa hồng: 4 JPY / giao dịch
Trượt giá: 2 ticks.
Rủi ro / phần thưởng: 1 / 1.23
Kiểm tra lại dữ liệu là thanh lịch sử tối đa của tài khoản Premium.
------------
I. Làm thế nào để xác định một xu hướng Tăng.
1 ... Xu hướng Tăng được xác nhận khi giá đóng cửa vượt lên Keltner Upper 1.
2 ... Keltner Color hiển thị Xu hướng tăng
II. Cách xác định Xu hướng Giảm.
1 ... Xu hướng giảm được xác nhận khi giá đóng cắt dưới mức Keltner Lower 1.
2 ... Keltner Color hiển thị Xu hướng giảm
III. Vào lệnh là giá đóng cửa điều chỉnh về đường Basis (20).
IV. Cách tính Stoploss và Lợi nhuận
- Stop Loss = Giá vào lệnh + - (atr (20) * 2)
- Lợi nhuận = Giá vào lệnh + -