OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Buy limit CHFJPY tại demand zone H4
Đã hủy lệnh: Thiếu chút ko hit limit giá đã chạy nên hủy nhé mọi người