OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Khuyến nghị

Buy limit: 119.523

SL: 119.253

TP1: 119.802

TP2: 120.153
Bình luận: Chạm mục tiêu TP1: +28pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.