OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Khuyến nghị

Buy limit: 119.523

SL: 119.253

TP1: 119.802

TP2: 120.153
Bình luận: Chạm mục tiêu TP1: +28pips

Bình luận