dinhchien

CHFJPY Kỳ vọng test đỉnh vào tạo đỉnh mới

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
* Đoán hình từ quá khứ nên xác suất luôn 50%.
- Khung Daily: Kỳ vọng CHFJPY về kênh giá trên với FALSE BREAKOUT.
- Khung H4: đã có tín hiệu tăng mạnh hỗ trợ bởi MACD , FORCE INDEX , RSI .
- Tùy kỳ vọng mà AE lựa chọn cho mình điểm vào với R/R 2:1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.