OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY giá tiệm cận trendline giảm và phản ứng đảo chiều, đồng thời đây cũng là 1 vùng cản

Ngoài ra chỉ báo RSI cắt 80 đi xuống, MACD 2 đường MA có dấu hiệu cắt nhau đi xuống và volum tăng giảm dần

Khuyến nghị

Sell limit: 119.699

SL: 119.999

TP1: 119.231

TP2: 118.799
Đóng lệnh: dừng lỗ: SL -30pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.