Nthieu

Short CHFJPY NOW

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Short CHFJPY giá hiện tại. SL như chart, TP thả.

Bình luận