dinhchien

CHFJPY - lướt sóng bằng sóng đối xứng

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Khung Daily: Tăng
H4: Tăng
H1: Giảm. Giá vừa chạm vùng đảo chiều cho xu hướng giảm từ sóng 2 xuống sóng 3 khung h1
Có chút mạo hiểm nhưng với mức lỗ rất nhỏ nếu tthất bại
Kế hoạch: đánh giảm từ sóng (3) xuống sóng (4) khung H4. Điểm vào sóng 2 đánh xuống sóng 3 khung h1
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.