tohaitrieu

CHF/JPY Chart H4 - Cờ đuôi nheo giảm

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHF/JPY Chart H4 - Cờ đuôi nheo giảm
D1 mất hỗ trợ mạnh
Giao dịch đang hoạt động:
Entry 110.30
Stop Loss: 110.55
Take Profit: 109.908
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take Profit
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục giao dịch theo Trend!
Entry 109.90
Stop Loss 110.20
TP: 109.09
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Full Take Profit, Gap về 108.52

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.