tohaitrieu

CHF/JPY Chart H4 - Cờ đuôi nheo giảm

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHF/JPY Chart H4 - Cờ đuôi nheo giảm
D1 mất hỗ trợ mạnh
Giao dịch đang hoạt động: Entry 110.30
Stop Loss: 110.55
Take Profit: 109.908
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Take Profit
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục giao dịch theo Trend!
Entry 109.90
Stop Loss 110.20
TP: 109.09
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Full Take Profit, Gap về 108.52