tranhoang2th

CHFjpy buy limit, giá sẽ tăng rất mạnh

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
D đợi đóng nến hôm nay xác nhận tăng
H1 buy limit như hình