tranhoang2th

CHFjpy buy limit, giá sẽ tăng rất mạnh

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
D đợi đóng nến hôm nay xác nhận tăng
H1 buy limit như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.