FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Cùng theo dõi cặp tiền này trong thời gian tới. Hiện tại đang trong quá trình hình thành sóng 5. Rất có thể sóng 5 sẽ là sóng mở rộng.
Chờ giá hồi về vùng fibonaci 50%-38,2% của sóng 4, chờ tín hiệu rồi sell theo xu hướng giảm của sóng 5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.