URIFX

CHFJPY: Có khi nào breakout?

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
W1: Dài hạn chúng ta có thể mong chờ Wave khủng giảm như khung Chart bên phải.
1h: Giá có thể pullback trong nhanh vai phải của hình mẩu H&S . Nhưng mình sẽ bán sớm với MKT order vì:

1. Giá close bên dưới VA của ngày tứ 6.
2. Giá extend VA khỏi ngày hôm trước và POC phát triển bên dưới VA.
3. Giá hồi về POC. Cơ hội bán.

Kỳ vọng giá sẽ Close bên dưới POC và ngoài vùng VA của ngày hôm nay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.