URIFX

CHFJPY: Có khi nào breakout?

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
W1: Dài hạn chúng ta có thể mong chờ Wave khủng giảm như khung Chart bên phải.
1h: Giá có thể pullback trong nhanh vai phải của hình mẩu H&S . Nhưng mình sẽ bán sớm với MKT order vì:

1. Giá close bên dưới VA của ngày tứ 6.
2. Giá extend VA khỏi ngày hôm trước và POC phát triển bên dưới VA.
3. Giá hồi về POC. Cơ hội bán.

Kỳ vọng giá sẽ Close bên dưới POC và ngoài vùng VA của ngày hôm nay.