vinhnguyen259

chfjpy liệu sẽ giảm ?

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
như những gì mình vẽ, khả năng là chfjpy sẽ giảm, chỉ cần đợi trend 1h bị phá vỡ là có thể sell.
mình mới tập vể sóng mong các bạn góp ý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.