levanlinhepi

15/02 - CHFJPY tiếp tục tăng

Giá lên
PEPPERSTONE:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY tạo ra những đỉnh đáy cao dần. Chúng ta có thể mua với dừng lỗ ở mô hình 2 đáy dạng pinbar.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.