dinhchien

CHFJPY - Phân tích 3 MH, price action & Elliot 24/8

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá bán rồi tăng và phá vỡ key 4 giờ
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận