FSFI

CHFJPY- Cơ Hội Swing Trade bằng mô hình con Dơi Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
FSFI Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY- H4 cho tôi thấy giá đang đi ngang trong ngắn hạn.
Tôi có 1 cơ hội Swing trade bằng mô hình con Dơi.
Sell Limit: 117.850.
Stoploss: 118.207.
Target 1 dự kiến: 117.376.
Target 2 dự kiến: 117.077.
Diễn biến tiếp theo sẽ luôn được cập nhật tại đây nếu thị trường có thay đổi mới.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đàu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Bình luận:
Điểm D của mô hình con dơi hoàn thiện cao hơn 1 chút so với vị trí Sell limit dự kiến ban đầu.
Chính vì thế, tôi sẽ kéo lại Fibonacci của đoạn AD để điều chỉnh Target 1 và Target 2 lần lượt theo mức Fibonacci tại 38.2 và 61.8.
Target 1 thay đổi: 117.400.
Target 2 thay đổi: 117.092.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.