OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
cấu trúc H4 có tín hiệu xuống
bán xuống theo cấu trúc.